موثوق به

Media Studio2

luisitohacks1
2.94MB
تحميل
التحميلات 5k - 25k
الإصدار 14.20.101 منذ 4 عام

إصدارات أخرى

وصف Media Studio2

Features:

• Cancel process at any moment

• Save Frame/Snap at specified time as JPEG

• Upload to Facebook, YouTube, Picassa or share via any app like GMail, Whatsapp etc

• Ads Free

• Rendering is done natively (that is on device, no internet required for rendering).

• Facility to quit the app, once the process is been added to queue

Major editing options:

Free version - all options of Video/SIMPLE EDITING which are

• Special Effect

• Split

• Shape Filters

• Kaleidoscope

• Trim

• Rotate & Flip

• Extract Video

• Extract Audio

• Add Text

• Blur Area

• Negate

• GreyScale

• Luma Burn

• Fade

• Chop Off Clip (delete middle part)

• Compress

• Change Speed

• Draw Box

• Increase Volume

• Add Audio (single media in trial version)

• Brightness/Contrast

• Video to PNG Sequence

• Crop Video

• A few special effect videos

Full (Paid) version - upgrade from within the app to use following features

• All Simple Editing options

• Audio start time in Add Audio option

• Advanced Editing -

 Apply more than one editing options on a video at a time

 Video Overlay option (add a video over another video)

 Color negative, Edge detect, Vintage, Sepia and Xross video filters.

• Multiple Video editing -

 Join (input videos can be of different format and dimension)

 Convert (supported output formats are MP4, FLV, 3GP)

• Create video from images-

 Stop Motion

 Slide Show

 Image editing before applying

• Reverse Video - Play your videos Backwards. Sample :https://www.youtube.com/watch?v=_2lAVc5DrN4• More special effect videos

• Audio Editing:-

 Simple editing like Trim, delete middle convert to video e.t.c.

 Multiple editing - join and convert

 record

Note:

o App needs to download support file on first run in order to complete the installation, the files are 4.9 MB in size

o Android video player does not support FLV media playing, the app cannot preview Flash Videos. To edit FLV videos, convert it to MP4 or 3GP first, then apply editing options where preview is required

o If Add Text does not work, clear Ram or Cache memory

o Currently supported input formats in Simple editing (For live preview) are MP3, M4A, WAV and AMR. To edit other audio formats with Simple editing options, convert the audios using Convert option to any of the above supported formats (Convert also supports AAC audio, but its not supported for live preview.

Tutorials :- A video demo of all major editing options can be seen at,http://www.youtube.com/playlist?list=PLufUmNsXjXBsbe-w7ZokcIv0YqAIosR4nSamples :- The output video of tutorial can be seen at,http://www.youtube.com/playlist?list=PLufUmNsXjXBtNzUjdZgLwkVx97eY2fQaISpecial Effect samples on black background:-http://www.youtube.com/playlist?list=PLufUmNsXjXBsvVyKTQdG-Wi-9l_JMBInzKnow more about Stop Motion,http://www.youtube.com/watch?v=Tn83QFzKe90Media Studio uses libraries from the FFmpeg project under the LGPLv2.1

FFmpeg version - Git snapshot (please update via Media Studio --- Settings --- Check for update)

The app is supported on all ARMv5, ARMv6, ARMv7, Intel-X86 and MIPS processors, it will show an incompatible message on rest.

Tested on:-

LG P690 - android 2.3.4

Micromax A50 - android 2.3.6

HTC Incredible S - android 4.0.4

Motorola xoom - android 4.0.4

Samsung nexus S - android 4.1.2

Samsung galaxy nexus - android 4.2.2

Sony Xperia Z1 - android 4.3

Google Nexus 5 - android 4.4

If you have any problem/query or suggestion, please mail atkaushal.kumar86@gmail.comIf the app doesn't work on your device, go to "Settings" option of the app and submit complaint.

Credit:-

Kaushal Kumar Agrawal

Joachim Werner for German translationKenmerken:

• Annuleer proces op ieder moment

• Save Frame / Snap op een bepaalde tijd als JPEG

• Uploaden naar Facebook, YouTube, Picassa of delen via een app zoals GMail, Whatsapp etc

• Advertenties Gratis

• Rendering wordt native gedaan (dat is op het apparaat, geen internet nodig voor het renderen).

• Facility om de app te stoppen, zodra het proces wordt toegevoegd aan de wachtrij

Belangrijke opties voor het bewerken:

Gratis versie - alle opties van Video / eenvoudige bewerkingen die

• Speciaal effect

• Split

• Vorm Filters

• Kaleidoscope

• Trim

• Draai & Flip

• Extract Video

• Extract Audio

• Tekst toevoegen

• Blur Area

• Negate

• GreyScale

• Luma Burn

• Fade

• afhakken Clip (schrappen middelste deel)

• Comprimeren

• Change Speed

• Teken Box

• Toename Volume

• Voeg Audio (enkele media in trial versie)

• Helderheid / Contrast

• Video naar PNG Sequence

• Video van het gewas

• Een paar speciale effect video

Volledige (betaalde) versie - upgrade van binnen de app om volgende functies te gebruiken

• Alle Simpel bewerken opties

• Audio starttijd in Add Audio optie

• Geavanceerd bewerken -

 Breng meerdere bewerkingsopties op een video op een moment

 Video Overlay optie (voeg een video over een andere video)

 Color negatief, Edge detecteren, Vintage, Sepia en Xross video filters.

• Meerdere Videobewerking -

 Doe (input video's kunnen van verschillende vorm en afmetingen)

 Zet (ondersteunde output formaten zijn MP4, FLV, 3GP)

• video van beelden-maken

 Stop Motion

 Diashow

 Beeldbewerking voor het aanbrengen van

• Reverse Video - Speel uw video's terugspoelen. Voorbeeld:https://www.youtube.com/watch?v=_2lAVc5DrN4• Meer speciaal effect videos

• Audio Editing: -

 eenvoudige bewerking, zoals Trim, verwijderen midden omzetten naar video etc

 Meerdere bewerkingen - aan te sluiten en om te zetten

 opnemen

Opmerking:

o App moet support bestand te downloaden op de eerste run om de installatie te voltooien, de bestanden zijn 4.9 MB groot

o Android video-speler ondersteunt geen FLV afspelen van media, kan de app niet een voorbeeld van Flash-video's. Naar FLV-video's bewerken, converteren naar MP4 of 3GP eerst, dan gelden bewerkingsopties waar voorbeeld is vereist

o Als Voeg tekst niet werkt, duidelijk Ram of Cache geheugen

o Momenteel ondersteunde input formaten in de eenvoudige montage (voor live preview) zijn MP3, M4A, WAV en AMR. Naar andere audio-formaten met eenvoudige opties voor het bewerken bewerken, converteren audio met behulp van Convert optie om een ​​van de bovenstaande ondersteunde formaten (Zet ook ondersteunt AAC-audio, maar het is niet ondersteund voor live preview.

Tutorials: - Een video-demo van alle belangrijke opties voor het bewerken is te zien op,http://www.youtube.com/playlist?list=PLufUmNsXjXBsbe-w7ZokcIv0YqAIosR4nSamples: - De video-output van zelfstudie is te zien op,http://www.youtube.com/playlist?list=PLufUmNsXjXBtNzUjdZgLwkVx97eY2fQaISpecial Effect monsters op zwarte achtergrond: -http://www.youtube.com/playlist?list=PLufUmNsXjXBsvVyKTQdG-Wi-9l_JMBInzMeer over Stop Motion weten,http://www.youtube.com/watch?v=Tn83QFzKe90Media Studio maakt gebruik van bibliotheken uit het FFmpeg-project onder de LGPLv2.1

FFmpeg versie - Git snapshot (please update via Media Studio --- Settings --- Controleren op update)

De app wordt ondersteund op alle ARMv5, ARMv6, ARMv7, Intel X86-en MIPS-processors, zal het een onverenigbare bericht op rust laten.

Getest op: -

LG P690 - android 2.3.4

Micromax A50 - android 2.3.6

HTC Incredible S - Android 4.0.4

Motorola Xoom - android 4.0.4

Samsung Nexus S - Android 4.1.2

Samsung Galaxy Nexus - Android 4.2.2

Sony Xperia Z1 - android 4.3

Google Nexus 5 - android 4.4

Als u een probleem / vraag of suggestie, mail dan naarkaushal.kumar86@gmail.comAls de app niet werkt op uw apparaat, gaat u naar "Instellingen" optie van de app en legt klacht.

Krediet: -

Kaushal Kumar Agrawal

Joachim Werner voor de Duitse vertaling

عرض المزيد

تققيمات المستخدم لـ Media Studio2

3.77
13
5
5
4
1
3
6
2
1
1
0

تعليقات حول Media Studio2

اللغة
لم يتم تقديم تعليقات حول Media Studio2، كن أنت الأول!
تطبيق جيد مضمون!

تطبيق جيد مضمون!

اجتاز هذا التطبيق اختبار الأمان للبرامج الضارة والفيروسات وغيرها من الهجمات الخبيثة ولا يحتوي على أي تهديدات.

الصورة الرمزية لمتجر luisitohacks1
متجر luisitohacks1 57 11.1k

معلومات APK عن Media Studio2

إصدار APK 14.20.101
التوافق Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
المطور Kaushal Kumar Agrawal
التصريحات 6


تحميل Media Studio2 APK
تحميل